Thu. Jan 23rd, 2020

El Parc Natural del Can del Ro Lobos Sria s un llarg engorjat calcari dorigen krstic format…

El Parc Natural del Cañón del Río Lobos (Sòria) és un llarg engorjat calcari d’origen kàrstic format per altes parets rogenques, coves i avencs. Està situat en el punt on es separa el Sistema Ibèric de l’Alt altiplà del Duero.
.
A part de l’exhuberant vegetació de ribera (pollancres, àlbers, salzes, etc.) també hi trobem alzinars, pinedes i savinars, i molta fauna: nosaltres vam veure voltors, cérvols, granotes, ratolins de bosc i molts ocellets (pinsans, pits-roig, cotxes fumades, gralles, cornelles, corbs, etc.).
.
El canyó sencer, entre Hontoria del Pinar (Burgos) i Ucero (Sòria), són uns 22 o 25km planers, sense gairebé desvinell (uns 100 metres, positius o negatius segons el sentit en el qual el fem). Podem contractar un servei de taxi que ens porti a la sortida o ens reculli a l’arribada.
.
#riolobos #cañonriolobos #ucero #hontoriadelpinar #soria #sistemaiberico #excursionisme #hiking #muntanya

%d bloggers like this: